Informatie

Contact

Voor vragen kunt u rechtstreeks contact op te nemen met onze adviseurs. Zij zijn bereikbaar op onderstaande nummers en e-mailadressen en zullen u graag van dienst zijn.
Siebke Kaat-06-17552585-siebke.kaat@pragmavision.nl
Joop Schönfeldt-06-17552588-joop.schonfeldt@pragmavision.nl
Rob Moerer-06-17552590-rob.moerer@pragmavision.nl

CRKBO

Pragmavision Opleidingen BV is opgenomen in het Centraal Register voor Kortdurend Beroepsonderwijs. Hierin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt dit als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden voor Pragmavision BV.
Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden voor Pragmavision Opleidingen BV.

Klachtenprocedure

Download hier onze klachtenprocedure.