Duurzame inzetbaarheid

Pragmavision maakt zich druk over het thema duurzame inzetbaarheid vanwege het feit dat het thema over het algemeen te weinig aandacht krijgt, terwijl de urgentie om er serieus mee aan het werk te gaan toeneemt.

Wat ons betreft gaat duurzame inzetbaarheid over het tijdig nadenken en in gesprek zijn over de toekomst. Niet meteen 10 of 20 jaar vooruit, maar over de nabije toekomst die u kunt overzien. Of u nu medewerker, leidinggevende of HR adviseur bent, u heeft er vanuit uw rol mee te maken:

  • Als leidinggevende of HR adviseur kijkt u naar technologische en organisatorische ontwikkelingen in combinatie met het personeelsbestand en de situatie op de arbeidsmarkt.
  • Als medewerker denkt u na over meer of minder werken, de vervagende grens tussen werk en thuis, of u het werk qua inhoud of belasting nog wel aan kunt, of u zich dit werk nog lang ziet doen en meer van dit soort vragen.

En als deze vragen al niet vanuit uw eigen situatie komen dan zijn er voldoende ontwikkelingen die u daartoe uitnodigen: het opschuiven van de pensioenleeftijd, het enorme tempo van technologische ontwikkelingen, bezuinigingen in de overheidssector, ontslagen, het ‘nieuwe werken’, de noodzaak tot flexibilisering, veranderingen in kinderopvangregelingen, etc.

Volgens ons is het thema daarom actueel en urgent! De ontwikkelingen hebben impact op iedereen, waarbij ieder vanuit zijn eigen situatie vragen heeft hoe hiermee om te gaan, hierop te anticiperen.

Pragmavision bekijkt het thema vanuit diverse invalshoeken, te weten:

  • De medewerker die met vragen zit
  • De manager die doelen en resultaten moet behalen met mensen
  • De manager als vertegenwoordiger van de werkgever
  • De HR adviseur, die beiden faciliteert met beleid en regelgeving, en strategisch kijkt naar inzetbaarheid op de lange termijn

Vanuit al deze invalshoeken kunnen wij u ondersteunen bij het oppakken van dit thema.

Meer informatie? Joop Schönfeldt: 06 – 17552588

joop.schonfeldt@pragmavision.nl

Rob Moerer: 06 – 17552590, rob.moerer@pragmavision.nl