Opvang en nazorg

In veel organisaties kunnen medewerkers vanuit hun functie te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen, zoals agressie, (gevolgen van) aanrijdingen, suïcide(-pogingen), ernstig letsel of overlijden.

De vraag voor de leiding van de organisatie is: hoe kan ik, als ik niet kan voorkomen dat mijn mensen hieraan blootgesteld worden, toch zorgen dat mensen psychisch gezond blijven. Dat mensen niet afstompen, of juist angstig blijven, of last hebben van de nare beelden die zich hebben vastgezet op hun netvlies? Hoe zorg ik dat ze hun functie op een gezonde manier kunnen blijven uitoefenen? Hoe voorkom ik dat men thuis de prijs betaalt?

Pragmavision is al meer dan 15 jaar werkzaam op dit terrein.

Wij verzorgen trainingen voor zowel leidinggevenden als collegiale ondersteuners in het verlenen van opvang en nazorg.. Ook geven wij inleidingen voor personeel dat met schokkende en ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgt over de vraag hoe je weerbaar kunt blijven in (psychisch) zware beroepen, en wat behulpzaam is in het verwerken.

Ook denken wij mee bij het maken van beleid betreffende opvang en nazorg.

Wij baseren ons op de laatste inzichten betreffende ondersteuning en schokverwerking (Impact Richtlijn).

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85,

siebke.kaat@pragmavision.nl