Persoonlijk Leiderschap

In een tijd waarin de wereld steeds complexer wordt en de grenzen vervagen tussen werk en privé is het cruciaal om de regie te pakken en eigen keuzes te maken. Daarom is persoonlijk leiderschap waardevol voor iedereen, ongeacht functie en rol.

De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap gaat over het bewust maken van keuzes, en over het nemen van verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes in uw (werkzame) leven. Over uw aandacht en energie richten op doelen die u wilt bereiken. Over het stuur pakken, regie nemen over het proces om uw doelen te bereiken.

Daarnaast gaat het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap ook over de vraag hoe effectief u bent in het contact en de samenwerking met anderen in uw omgeving. Realiseren van doelen gaat immers ook over de vraag hoe u dat doet in contact met anderen.

Meer informatie? Rob Moerer 06 -17 55 25 90,

rob.moerer@pragmavision.nl

Joop Schönfeldt 06 -17 55 25 88,

joop.schonfeldt@pragmavision.nl