Pesten op het werk

Waar mensen samenwerken gaan mensen over elkaars grenzen heen. Soms onbedoeld en onbewust, soms bedoeld en bewust. In een gezond team treedt zelf-regulering op, doordat omstanders en leiding reageren, als betrokkene zelf dit niet kan. Als er structureel sprake is van grens-overschrijdend gedrag, dan is er dus meer aan de hand dan één of meerdere ‘rotte appels’; de zelfregulering werkt niet naar behoren! Er is dan meer nodig dan aanspreken van dader(s) en steunen van slachtoffers.

Als er een patroon van pesten is, heeft ieder boter op zijn hoofd. Niemand is exclusief schuldig of onschuldig, het is een opstapeling van acties en (soms een gebrek aan…) reacties. Aan de slag met pesten gaat dan ook verder dan ‘daders’ aanpakken. Het gaat om het veranderen van een patroon!

Aanpak

Er bestaat geen standaard-aanpak. Wij gaan samen met u op zoek naar de onderliggende problematiek en de mogelijkheden om het team blijvend te versterken, zodat de kans op herhaling afneemt.

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85,

siebke.kaat@pragmavision.nl