Systemische Benadering

Als er een probleem is, zijn we geneigd naar de personen of naar de groepsdynamiek te kijken. Soms is dat behulpzaam. Maar soms helpt het niet om mensen te veranderen, te coachen, te leren samenwerken; het zit ‘in de muren’. Wie er ook op die plek komt, het gedrag lijkt zich te herhalen. Systemisch kijken is kijken naar de functies, posities en interactiepatronen los van de personen die ze bekleden. Is kijken naar wat er achter de symptomen schuilgaat. Naar de logica van ‘het probleem’. Naar patronen en patroonherhaling. De benadering baseert zich op kennis van ecosystemen vanuit de biologie, en verbindt deze kennis aan organisatiekunde, groepsontwikkeling en inzichten betreffende verandering en groei.

Als er een taai probleem is, kunnen we samen met u verkennen wat maakt dat de ‘normale’ aanpak tot nu te weinig effect had, wat dit systeem nodig heeft om in beweging te komen. Vanuit deze gezamenlijke systemische verkenning komen logische stappen naar voren die gaan bijdragen aan de vitaliteit en wendbaarheid van het systeem (afdeling, team).

Siebke Kaat werkt al jarenlang vanuit de systemische benadering van organisatievragen, en is één van de voorlopers. Zij schreef samen met Anton de Kroon het boek Systemisch Adviseren, de organisatie als levend systeem (2013) www.hetnoorderlicht.com. Het boek is ook vertaald in het Engels (Systemic Consulting) en Spaans en is ook als e-book verkrijgbaar.

Siebke draagt middels Systemisch Advies bij aan vitale teams, organisaties en samenwerkingsverbanden, waarin mensen met elkaar antwoorden kunnen vinden op de uitdagingen van deze tijd. Meer informatie.

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85,

siebke.kaat@pragmavision.nl