Zelforganiserende teams

“Self-organization is not a startling new feature of the world. It is the way the world has created itself for billions of years.”  – Frederic Laloux

Pragmavision heeft veel expertise opgebouwd in het begeleiden van teams naar vormen van zelforganisatie.

Steeds vaker vragen wij ons af of de manier waarop organisaties zich inrichten nog past bij de vragen van deze tijd. Hoe het staat met de houdbaarheidsdatum van de traditioneel ingerichte organisaties met veel managementlagen in het licht van de complexiteit van de omgeving.

Wij zijn ervan overtuigd dat het werken met zelforganiserende teams veel oplevert als het gaat om motivatie van medewerkers, het nemen van initiatieven en het dragen van verantwoordelijkheid voor datgene waar de organisatie of het team voor staat.

Dit vraagt dan wel een heel bewuste keuze van een directie met een geloof en overtuiging in de filosofie ervan. Het vraagt tijd, investering in een zorgvuldig proces waarin organisatie, team en individu in een hechte samenwerking met elkaar optrekken en zo gestalte geven aan een nieuwe manier van organiseren.

Pragmavision combineert haar ervaringen in organisatieontwikkeling met nieuwe inzichten rond het invoeren van zelforganisatie. Theory U (Otto Scharmer) en Reinventing Organisations gebaseerd op de inzichten van Frederic Laloux zijn inspirerende voorbeelden voor ons.

Meer informatie?

Rob Moerer (06 – 17 55 25 90), rob.moerer@pragmavision.nl

Joop Schönfeldt (06 – 17 55 25 88),

joop.schonfeldt@pragmavision.nl

Siebke Kaat (06 – 17 55 25 85), siebke.kaat@pragmavision.nl