Bemiddelen

Wij begeleiden bij conflictsituaties binnen teams en tussen individuen.

Wat ons betreft staat deze brug in Mostar symbool voor hoe het ook tussen mensen kan gaan. Je bent samen bezig, en dan gaan inzichten uiteen lopen. Je krijgt last van elkaar en bij het uitblijven van een interventie kan uiteindelijk een conflict ontstaan. De relatie is beschadigd, misschien kapot. Die moet worden hersteld om verder te kunnen.

De mediator bemiddelt vanuit een neutrale positie, en helpt beide partijen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mediation houdt in dat twee partijen die in conflict zijn op vrijwillige basis proberen het conflict op te lossen met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar.

Bij onze mediation-trajecten werken we vaak met de brug van Mostar als metafoor. Van beide kanten moeten er de wil en inzet zijn om de relatie te herstellen. Van beide kanten moet gebouwd worden, waardoor het vertrouwen kan groeien.

Bel of mail ons voor een verkennend gesprek.

Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85  siebke.kaat@pragmavision.nl
Rob Moerer: 06 – 17 55 25 90, rob.moerer@pragmavision.nl
Joop Schönfeldt: 06 17 552 588,
joop.schonfeldt@pragmavision.nl