Teambegeleiding

Een organisatie is opgebouwd uit teams. Vaste teams, zelforganiserende teams of projectteams: allen kennen hun eigen dynamiek.
Het ene team is te zeer naar binnen gericht, het andere bestaat nog steeds uit twee bloedgroepen, of lijkt uit losse eilandjes te bestaan.
Wij verkennen met u de noodzaak om een goed geolied team te vormen, en gaan op zoek naar wat er al goed gaat, en waar en waardoor energie verloren gaat. Ligt het aan de verschillende persoonlijkheden? Aan de interactiepatronen? Het verleden dat meespeelt in het heden? Onhelderheid in taken en posities? Wij laten u op een andere manier naar uw team kijken, en reiken interventies aan, waarbij wij kunnen putten uit een langdurige ervaring, en vele verschillende hulpmiddelen.

Bel of mail ons voor een verkennend gesprek.

Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85  siebke.kaat@pragmavision.nl
Rob Moerer: 06 – 17 55 25 90, rob.moerer@pragmavision.nl
Joop Schönfeldt: 06 17 552 588, 
joop.schonfeldt@pragmavision.nl