Gatekeeper – suïcidepreventie

Veel mensen zien het leven langdurig of tijdelijk niet meer zitten. In veel beroepen kun je hier ook als niet-hulpverlener mee te maken krijgen

In deze cursus leert u contact te leggen met mogelijk suïcidale mensen die vanuit uw functie op uw pad kunnen komen. Het gaat erom dat u signalen leert herkennen en het gesprek hierover aan durft te gaan. U leert aansluiten bij de ander en een brug slaan naar professionele hulp. Het doel is uitdrukkelijk niet om een hulpverlener te worden, het doel is contact leggen, zodat u naar de juiste hulp kunt doorverwijzen.

Pragmavision heeft deze cursus reeds voor 3.000 medewerkers die werkzaam zijn in de spooromgeving verzorgd.

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85,

siebke.kaat@pragmavision.nl