Opvang en nazorg

Veel mensen kunnen in hun beroep met schokkende of ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgen, zoals agressie, ernstig leed, suïcides, sterfte, aanrijdingen etc. Wij bieden trainingen aan voor leidinggevenden en collega’s die ondersteuning willen bieden aan collega’s na deze gebeurtenissen. U krijgt inzicht in normale en stagnerende verwerking, en leert opvang en nazorg bieden.

Wij baseren ons op de Multidisciplinaire Richtlijn van Impact.

Wij bieden:

  • Trainingen voor Teams Collegiale Ondersteuning
  • Trainingen voor leidinggevenden
  • Advies betreffende procedures en beleid
  • Workshops voor medewerkers (en eventueel hun partners)

Wij zijn verzorgen al 17 jaar alle trainingen op dit terrein voor NS. Verder zijn wij o.a. betrokken bij andere organisaties in de spoorsector, de brandweer, de ambulance-dienst, en organisaties die zorg bieden aan verstandelijk beperkten.

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85

siebke.kaat@pragmavision.nl