Systemisch advies

Systemisch advies en systemische begeleiding van teams: kijken naar de patronen in plaats van de personen.

Wanneer is de systemische kijk relevant?

  • We hebben steeds opnieuw een push van buiten nodig
  • Dit patroon zit tot in onze haarvezels, we komen er niet van af
  • We hebben al zoveel geprobeerd, het wil maar niet veranderen!

Systemisch kijken is kijken naar de functies, posities en interactiepatronen los van de personen. Is kijken naar wat er onder de symptomen schuilgaat. Naar de onderstroom en de logica van ‘het probleem’. Naar patronen en patroonherhaling. Zo komen geheel andere interventies naar voren. Duurzame interventies. Misschien door weer helder te maken wat het logisch en noodzakelijk maakt dat een team echt eenduidig moet werken. Of door een turbulent verleden te erkennen en tot rust te laten komen. Systemische begeleiding betekent zorgen voor een stevige en vruchtbare ondergrond, zodat het team of de organisatie weer kan floreren.

Als er een taai probleem is, kunnen we samen met u verkennen wat dit systeem nodig heeft om in beweging te komen. Er zijn namelijk geen standaard-oplossingen. Vanuit deze gezamenlijke systemische verkenning komen logische stappen naar voren die gaan bijdragen aan de vitaliteit en wendbaarheid van uw systeem (afdeling, team, organisatie). Het systemische advies rust op de gezamenlijke kennis van de adviseur en de leden van ‘het systeem’.

Siebke Kaat werkt al jarenlang vanuit de systemische benadering van organisatievragen, en is één van de voorlopers. Zij schreef samen met Anton de Kroon het boek Systemisch Adviseren, de organisatie als levend systeem (2013) www.hetnoorderlicht.com. Het boek is ook vertaald in het Engels (Systemic Consulting) en Spaans en is ook als e-book verkrijgbaar.

Siebke draagt middels Systemisch Advies bij aan vitale teams, organisaties en samenwerkingsverbanden, waarin mensen met elkaar antwoorden kunnen vinden op de uitdagingen van deze tijd.