Opvang en nazorg

Trainingen opvang en nazorg voor collegiale ondersteunings teams en leidinggevenden:

  • Kunnen uw medewerkers te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen op het werk?
  • Kunnen zij te maken krijgen met agressie, aanrijdingen, suïcide(-pogingen), ernstig letsel of overlijden?
  • Bestaan de werkzaamheden van uw medewerkers uit handelen ten tijde van ingrijpende/schokkende gebeurtenissen?
  • Is er het risico van ‘opstapeling’?

Kennis van opvang en nazorg is cruciaal voor alle organisaties die te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen, zoals agressie, aanrijdingen, suïcide(-pogingen), ernstig letsel of overlijden.

Goede opvang en nazorg zorgt ervoor dat mensen hun functie op een gezonde manier kunnen blijven uitoefenen. Dat zij niet afstompen, angstig en vermijdend worden of een kort lontje ontwikkelen.

Pragmavision is al meer dan 20 jaar werkzaam in het verzorgen van trainingen opvang en nazorg. Voor leidinggevenden, teams collegiale ondersteuning, en wachtdiensten. Wij geven opvang en nazorg trainingen voor o.a. de NS, ProRail (incidentbestrijders), Arriva, de Mesdagkliniek, Pluryn, de brandweer en de ambulancedienst (VGGM).

Ook geven wij inleidingen voor personeel dat met schokkende en ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgt over de vraag hoe je weerbaar kunt blijven in (psychisch) zware beroepen, en wat behulpzaam is in het verwerken.

Daarnaast denken wij mee bij het maken van beleid betreffende opvang en nazorg.

Wij baseren ons op de laatste inzichten betreffende ondersteuning en schokverwerking (Impact Richtlijn).

Wij werken met een vaste groep van zes zeer ervaren opvang en nazorg-trainers, die veelal zelf ook een rol hebben in het begeleiden bij traumaverwerking.