Systemisch interveniëren

“Ondanks goede wil, een teamdag en een training feedback-geven komt de aanspreekcultuur niet van de grond.”
“Wat we ook doen: met deze afdeling blijft het dweilen met de kraan open.”
“We staan met een afvaardiging van diverse organisaties voor een enorme opgave. Hoe zorg ik ervoor dat eigenbelang niet steeds de boventoon voert?”

In deze opleiding leer je hoe je kunt bijdragen aan vitale (solide èn beweeglijke) samenwerkingsverbanden (teams, organisaties, netwerken). Je leert met de systemische bril te kijken naar ‘gedoe’ en hardnekkige patronen, en je krijgt manieren aangereikt om  -vanuit jouw plek- bij te dragen aan een vitaal team, samenwerkingsverband of netwerk.

De opleiding geeft houvast voor laagdrempelige systemische interventies met grote impact. Interventies die je als interim-mer, adviseur, teamcoach of manager direct kunt toepassen. Ook leer hoe je zonder systemisch vakjargon met je gesprekspartners de systemische onderstroom kunt verkennen, en wat je kunt doen om het systeem waar jij bij betrokken bent te versterken.

De opleiding wordt begeleid door Siebke Kaat.

Voor actuele data en inschrijven ga naar https://systemischadvies.nl/opleidingen
Deze opleiding valt onder de paraplu van Pragmavision en wordt aangeboden vanuit www.systemischadvies.nl

Opzet van de opleiding:

  • maximaal 12 deelnemers
  • 7 dagen (live – Ede)
  • 1 supervisiegesprek (zelf in te plannen; naar keuze in Ede)
  • feedback op reflectieverslagen
  • (facultatief) online intervisie-bijeenkomsten met een subgroepje (zelf te plannen)
  • praktische tools (interventie-kaarten en andere materialen)

Prijs voor de Opleiding (7 dagen ): € 2.4750,00 (vrijgesteld van btw).