Samen Bewust Veilig

Wie is er vandaag naar het werk gegaan met de intentie om een ongeval te veroorzaken?

Het antwoord op die vraag is waarschijnlijk: niemand. Toch gebeuren er dagelijks bedrijfsongevallen, waarbij een deel veroorzaakt wordt door het niet (juist) opvolgen van regels of protocollen. Door het niet dragen van de juiste beschermende kleding of het niet gebruiken van de juiste hulpmiddelen. Gedrag waarmee willens en wetens het risico genomen wordt dat er een incident kan gebeuren.

Onbewust lopen we dus iedere keer bij het niet opvolgen van de regels het risico om een ongeval te veroorzaken. De meest voorkomende methode om veiligheid over te brengen, is door instructies en voorlichting te geven over regels en protocollen. Uit de praktijk blijkt echter dat het sturen op regels vaak niet werkt. Je kunt nog zoveel voorlichting geven en nog zoveel hameren op regels, maar als men het belang zelf niet inziet, dan zullen zij snel weer in hun oude gewoontes terugvallen.

Het levert iedere leidinggevende regelmatig kopzorgen op: veilig werken heeft bij de medewerkers vaak geen prioriteit tijdens de dagelijkse werkzaamheden. En dat maakt het terugdringen van het aantal incidenten lastig terwijl toch iedereen dat wil.

Wij zijn ervan overtuigd dat je gedrag kunt beïnvloeden waardoor je mensen zover kunt krijgen dat ze, uit zichzelf, het gewenste gedrag gaan vertonen. Twee aspecten spelen mee. Allereerst is het zaak dat degenen met een voorbeeldfunctie, dus leidinggevenden, management en directie, altijd het gewenste gedrag vertonen. Management moet in alles uitstralen dat veiligheid op 1 staat. Altijd!

Maar dan zijn we er nog niet. Bijna iedereen werkt SAMEN. Het is van belang dat bij die samenwerking een werksfeer ontstaat waarbij het vanzelfsprekend is dat we zorgdragen voor elkaar. Waar we op elkaar letten en waarbij het normaal is dat we elkaar aanspreken. Het bespreekbaar maken van risicovolle situaties zorgt voor bewustwording. En bewustwording zorgt voor een veilige werkplek.

Eigenaarschap, bewustzijn en verantwoordelijkheid nemen staan centraal in deze aanpak.

Rob Moerer helpt bedrijven die veiligheid niet aan het toeval willen overlaten. Hij ondersteunt organisaties die een stap willen maken op de Safety Culture Ladder. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de unieke Digitale V&G tool.