Effectief Adviseren

De training Effectief Adviseren versterkt de vaardigheden die een adviseur effectief maken.

  • Heeft u de vraag achter de vraag te pakken en de verwachtingen goed gemanaged?
  • Verwacht de ander dat u een oplossing geeft? De kar trekt? Uzelf overbodig maakt? De klus klaart? Hoe helder heeft u dit eigenlijk besproken?

Van adviseurs wordt verwacht dat zij, naast hun vakinhoudelijke deskundigheid, over de vaardigheden beschikken om een effectieve adviesrelatie te “contracteren” met hun klant/opdrachtgever. Dat betekent onder andere het kiezen en innemen van een rol en positie als adviseur ten opzichte van de opdrachtgever.

De training “Effectief adviseren” versterkt de vaardigheden om dat effectief te kunnen doen, en is bestemd voor zowel interne als externe adviseurs.
De training besteedt aandacht aan:

  • Contracteren binnen de adviesrelatie
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren
  • Regie voeren tijdens adviesgesprekken
  • Stijlen van adviseren
  • De energie en verantwoordelijkheid van de klant vergroten
  • Omgaan met weerstand
  • Het evalueren van het adviesproces

Tijdens de training wordt gewerkt met rollenspelers.
Deze training wordt als open inschrijving en als in-company training verzorgd.