Teamontwikkeling

Een goed geolied team heeft onderhoud, oftewel teamontwikkeling nodig. Een organisatie is een netwerk van teams. Vaste teams, zelforganiserende teams of projectteams. Als deze goed functioneren hebben ze een positieve spin-off. Als ze niet goed functioneren hebben helaas de omringende teams daar ook last van.

Aandacht voor onderhoud en ontwikkeling van teams is de basis voor het behalen van de gezamenlijke doelen en werkplezier. Juist nu, nu we elkaar veelal alleen via een schermpje zien is dit onderhoud cruciaal.

Wij gaan op zoek naar wat energie en verbinding geeft, en waardoor energie verloren gaat. Ligt het aan de verschillende persoonlijkheden? Aan de interactiepatronen? Het verleden dat meespeelt in het heden? Onhelderheid in taken en posities? Het gemis aan verbondenheid door het online werken?

Wij laten u op een andere manier naar uw team kijken, en reiken interventies aan, waarbij wij kunnen putten uit een langdurige ervaring en vele verschillende invalshoeken en hulpmiddelen.

Enkele interventies voor teamontwikkeling:

  • Een tijdlijn van markante gebeurtenissen met hun impact op het heden
  • Belbin/Life Orientations/elkaars gebruiksaanwijzing
  • De as van verbondenheid en autonomie: Exploreren van de mate van verbondenheid die nodig en gewenst is
  • Plekken, posities en verwachtingen verhelderen

Bel of mail ons voor een verkennend gesprek.