Intuïtief beslissen

De training Intuïtief Beslissen is ontwikkeld voor (project)-managers. Professionals die onder (tijds)druk besluiten moeten nemen.
De training is “proven technology”: hij werkt in de praktijk en helpt managers daadwerkelijk bij de besluitvorming. Intuïtie krijgt door de training handen en voeten: concreet en grijpbaar. Dat is uniek!

Dilemma’s van beslissers
Beslissers hebben het niet gemakkelijk. Beslissen is soms eenvoudig maar meestal spelen er verschillende factoren een rol die beslissen tot een lastig proces maakt.

Als (project)manager heeft u te maken met:

  • Tijdsdruk. Er is altijd een deadline, een go/no go moment, waarop u een besluit moet nemen
  • Informatietekort. U zou eigenlijk meer willen weten maar die tijd is er simpelweg niet. U heeft het te doen met de feiten en kennis van dat moment. “Ik moet een 100% besluit nemen met 50% kennis”
  • Standpunten en belangen. Allerlei mensen en partijen in uw krachtenveld nemen standpunten in over de situatie en hebben daar een belang bij
  • De impact van uw besluit. Wat uw besluit ook zal zijn, het heeft een effect. Voor de één positief en voor de ander negatief. U moet de impact inschatten en managen
  • Eenzaamheid. “In the end” kijkt iedereen naar u. U voelt de druk en de verantwoordelijkheid voor het besluit.

De ideale combi tussen rationaliteit en intuïtie
Er zijn trainingen over rationele besluitvorming. Workshops over intuïtie, en leertrajecten om tot betere besluitvorming te komen. Vaak leggen deze de nadruk op één aspect. In onze tweedaagse training Intuïtief Beslissen brengen wij deze onderwerpen bijeen.

Uitgangspunt: “leer bij beslissen te luisteren naar je intuïtie”. Wij nemen u mee langs ons model: de ronde van het hart en het hoofd.
De training doorbreekt daarmee taboes, zorgt voor diepgaander gesprekken en betere samenwerking. De training heeft een sterk ervarend karakter: veel doen, ervaren, voelen. Het is echt uniek.