Agressie

Veel professionals krijgen vanuit hun beroep te maken met agressie, lastig, of intimiderend gedrag. Pragmavision ontwerpt samen met u een training, die praktische handvatten biedt voor de-escalerend handelen.

De deelnemers leren onderscheid te maken tussen de diverse soorten agressie. Ook leren ze welke aanpak het beste werkt. Wanneer grenzen stellen aan de orde is, en wanneer ruimte bieden voor ont-lading. De diverse soorten agressie:

  • Agressie uit frustratie
  • Instrumentele agressie (bewuste agressie, ingezet om iets te bereiken)
  • Ziekelijke agressie (onder invloed van drank, drugs of wanen)

In de training werken we met realistische situaties. Daarom ziet elke training er net weer anders uit. We werken in deze training met een gespecialiseerde rollenspelacteur.

De trainingen bieden zowel steun als praktische handvatten voor de deelnemers.

Wij hebben eerder trainingen ontworpen en verzorgd voor o.a. buschauffeurs, ambulance-medewerkers, medewerkers van GGD-en, de brandweer en de gemeente.

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85

siebke.kaat@pragmavision.nl