Coachend leidinggeven

De leider als coach draagt bij aan nieuwe inzichten en invalshoeken om naar het vraagstuk te kijken. Hij laat de ander beseffen dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn ontwikkeling. Een goede coach zet in beweging! In deze training verbetert u uw coachingsvaardigheden en ontdekt u uw eigen coachingsstijl, die u daarna op een natuurlijke manier in uw werk kunt integreren.

De training besteedt aandacht aan:

  • Het verschil tussen aansturen en coachen
  • Coachen vanuit professioneel vertrouwen
  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Het GROW-model (Goal, Reality, Options, Will)
  • ‘De ijsberg’ (gedrag is slechts de zichtbare top van de ijsberg)
  • Coachen van individuele medewerkers
  • Teamcoaching: Balanceren tussen resultaat, talentontwikkeling en motivatie van uw medewerkers

De training vraagt een investering van 2 losse dagen en een tussenliggende praktijkperiode waarbij u zelf een coachinggesprek voert met de trainer/coach.

Meer informatie? Rob Moerer 06 – 17 55 25 90,

rob.moerer@pragmavision.nl