Functioneren en beoordelen

Ontwikkelingen

We zien dat veel nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen rond het thema functioneren en beoordelen. Permanente ontwikkelgesprekken, 360 graden feedback, de continue dialoog, feedbackcirkels, duurzame inzetbaarheid, het “goede gesprek”, talentontwikkeling etc.

Outdated?
Is het klassieke beoordelen door de leidinggevende nog van deze tijd? Welke visie heeft uw organisatie op de ontwikkeling van uw medewerkers en welke methodiek wordt toegepast?

Uw rol
Los van welke methodiek wordt gekozen door de organisatie,  u heeft als leidinggevende een belangrijke rol in de toepassing ervan. Wat betekenen deze verschuivingen voor uw eigen ontwikkeling? Bent u er klaar voor om deze gesprekken te initiëren, voor te bereiden en te voeren?

Training
Samen met u ontwikkelen wij een maatwerk training die past bij uw vraag. De praktijk staat daarin centraal en we werken veel met eigen casuïstiek, en soms met acteurs die de realiteit van alledag zo dicht mogelijk benaderen.