Inzetbaarheid

Actueler dan ooit !
In gesprekken met familie en vrienden gaat het vaak over balans werk – privé. Het thuiswerken heeft een blijvende plek in ons (werkzame) leven ingenomen, in welke “blended” vorm dan ook.
De media berichten regelmatig over opschuiven van de pensioenleeftijd, bezuinigingen in de overheidssector, ontslagen, tekort aan arbeidskrachten, het nieuwe werken, de noodzaak tot flexibilisering, veranderingen in kinderopvangregelingen, etc.
Dat heeft impact op iedereen en we kunnen de gevolgen nauwelijks overzien!

Tijd voor actie
Onze training zet u aan vandaag na te denken over de dag van overmorgen en daar morgen het goede gesprek over te voeren. De training is geschikt voor leidinggevenden, HR adviseurs en medewerkers.

Relevant voor iedereen
Inzetbaarheid leek jarenlang vooral te gaan over “ouderen”. Natuurlijk, ouder worden en zwaar fysiek werk doen heeft effect op inzetbaarheid. Net als werken in (dubbele) onregelmatigheid.
Tegelijk kampen veel dertigers al met burn-out problematiek. Je blijvend willen ontwikkelen, carrière maken, misschien een jong gezin hebben en ook nog een rijk sociaal leven er op na houden.
Thema’s rond inzetbaarheid zijn van alle levenfasen !

4 B’s
Wij benaderen inzetbaarheid vanuit de 4 B’s. Beschikbaarheid, bekwaamheid, belastbaarheid en bereidheid. Wat ons betreft staan de vier B’s niet op zichzelf, maar onderzoeken wij deze in onderlinge samenhang. Een vraagstuk op een van de vier B’s heeft altijd impact op de andere.
En om alvast een mogelijk misverstand uit de wereld te helpen; deze vier B’s spelen in alle levensfasen een rol !!

  • Beschikbaarheid gaat over de mate waarin u qua tijd en contractvorm beschikbaar bent voor uw werk. Daarbij is te denken aan alle vormen van parttime werken en flex/thuis werken
  • Bekwaamheid gaat over de mate waarin u voortdurend leert omgaan met alle veranderingen en (vakinhoudelijke) ontwikkelingen in uw werk
  • Belastbaarheid gaat over de vraag of u de zwaarte psychisch of fysiek van hun werk voldoende kunt hanteren
  • Bereidheid gaat over de intrinsieke motivatie, het plezier en de voldoening die u uit hun werk haalt. De vraag is die wat het voor u de moeite waard maakt om uw wekker te zetten en aan het werk te gaan.