Systemische interventies

Vanuit het systemische gedachtengoed verzorgen wij diverse trainingen en workshops op maat, zoals een training systemisch coachen, systemisch adviseren of systemische teamontwikkeling.

U leert kijken naar het grotere geheel (context, organisatie), waarbinnen het ‘deel’ (team of individu) zijn plek heeft. U leert interventies te doen, die het systeem en de betrokkenen versterken, zodat als vanzelf andere oplossingen opdoemen voor de benoemde problemen, en u leert anders te kijken naar problemen. Vaak zijn problemen naast ‘probleem’ ook oplossing .

Enkele thema’s zijn:

  • Oorsprong, historie en een helder bestaansrecht als basis
  • Wie moeten een team vormen?
  • Gelijkwaardig versus gelijk: zijn alle posities helder?
  • Kent en neemt ieder zijn plek?
  • Patroonherhaling herkennen
  • Bijdragen aan een vitaal systeem

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85

siebke.kaat@pragmavision.nl

(co-auteur van Systemisch Adviseren, de organisatie als levend systeem, www.hetnoorderlicht.com)