Persoonlijk Leiderschap en Timemanagement

  • Heeft u het gevoel dat u achter uzelf aan rent, vaak tijd te kort komt en de werkdruk alsmaar toeneemt?
  • Ervaart u dat u geen goede balans meer kunt vinden tussen werk en privé en geeft uw omgeving soms aan dat “het allemaal wel erg veel is”?

Onze training Persoonlijk leiderschap en Timemanagement heeft de bovenstaande problematiek centraal staan. U kunt persoonlijk leiderschap niet los zien van timemanagement en andersom. Het gaat erom dat u weer grip krijgt op uw werk en uw privéleven.

Persoonlijk leiderschap zien wij als de vaardigheid om op effectieve wijze te handelen in iedere situatie. Het gaat uit van eigen overtuiging en kracht. “Weten wat je wilt, grenzen stellen en je assertief kunnen opstellen.”

Timemanagement gaat over het beheersen van de tijd die u ter beschikking heeft en geeft handvatten om u minder door anderen te laten leiden. Uw eigen tijd beheersen en sturen op wat voor u belangrijk is.

Praktijkopdrachten en oefeningen horen bij deze intensieve training. Inzichten, reflecties en praktische tips volgen elkaar op. We werken in kleine groepen van 6 deelnemers.