Verzuim en Herstel

Na het volgen van de training Verzuim en Herstel bent u als leidinggevende in staat effectief regie te voeren over verzuim.
Er is in de training aandacht voor preventie op basis van verzuimsignalen, het frequent-verzuim, het proces vanaf de ziekmelding en re-integratie.

Regie over verzuim
Verzuim voorkomen, beheersen en beperken. Een stevige opdracht en opgave!
De rol van de leidinggevende is cruciaal en lastig tegelijk.
Verzuim heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, is kostbaar nog los van de sociale effecten op het team/collega’s.

 • Hoe komt u in gesprek met uw (potentieel) zieke werknemer, zonder dat men dit ervaart als controle?
 • U heeft een mening over het verzuim maar u mag niet op de stoel van de arts gaan zitten. Lastig!
 • Hoe voert u effectief het gesprek over de wederzijdse inspanningsverplichting?
 • Hoe bespreekt u samen de inzetbaarheid van de medewerker in relatie tot verzuim?

Aanbod
De training besteedt aandacht aan:

 • Het herkennen van verzuimsignalen en het voeren van het preventieve verzuimgesprek
 • De ziekmelding en het contact daarna
 • Wet Verbetering Poortwachter; verplichtingen van werkgever en werknemer
 • Informatie over (financiële) consequenties van verzuim
 • De rol van de leidinggevende, medewerker, HR en Arbodienst
 • Inzicht in belastbaarheid, bereidheid, bekwaamheid en beschikbaarheid in relatie tot verzuim
 • Gesprekstechnieken voor diverse verzuimgesprekken

Het werken met een professionele acteur behoort tot de mogelijkheden.