Werken met groepen

Voor adviseurs en (project)-managers die werken met een groep mensen hebben we een nieuwe training ontwikkeld. Werken met een groep (een projectgroep of team) vereist andere vaardigheden dan werken in een één-op-één situatie. Om effectiever te zijn in een groep is het goed om te weten hoe groepen functioneren. De dynamiek herkennen en daarop kunnen interveniëren. In deze training leert u het groepsproces te doorzien en wat u kunt doen om zelf én als groep beter te functioneren.

Ervarend leren vormt een belangrijk onderdeel van deze training. Als deelnemende groep bent u samen deel van het lesmateriaal. De groepsdynamiek van dat moment koppelen we aan de gangbare theorieën en modellen. Zo herkent u de theorie direct in de praktijk. We benutten ook de ervaringen van uw eigen werkvloer. Nadat u de training hebt afgesloten, bent u in staat het geleerde snel toe te passen, en de training voor uzelf en de groep te laten werken.

De training besteedt onder meer aandacht aan:

  • Het observeren van “onzichtbare” processen binnen een groep
  • De essenties van groepsdynamica
  • De fases van teamontwikkeling
  • De communicatie binnen de groep
  • Besluiten nemen binnen een groep
  • Het systeem van een groep

Meer informatie? Rob Moerer 06 – 17 55 25 90,

rob.moerer@pragmavision.nl