Coachen

Wij hebben veel ervaring met allerlei vormen van individuele begeleiding:

  • Coachen om de persoonlijke effectiviteit te vergroten
  • Loopbaancoaching
  • Dienen als sparringpartner (benen-op-tafel-sessie)
  • Opstarten en begeleiden van intervisie (groepscoaching)
  • Coaching parallel aan het volgen van een training

Onze aanpak is oplossingsgericht, waarbij de verantwoordelijkheid van de coachee voor zijn of haar eigen leerproces centraal staat. Iedere coaching is maatwerk. Vaak spreken we vijf sessies af, maar soms volstaat ook één bijeenkomst. Ook is een ‘strippenkaart’ voor enkele gesprekken per jaar mogelijk.
Onze coaches hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met heel verschillende vragen, vanuit zeer verschillende functies en bedrijven. We zetten methodes en werkvormen in die op dat moment het beste ondersteunen bij de vraag of wens van de coachee.

Bel of mail ons voor een verkennend gesprek.

Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85  siebke.kaat@pragmavision.nl
Rob Moerer: 06 – 17 55 25 90, rob.moerer@pragmavision.nl
Joop Schönfeldt: 06 17 552 588, 
joop.schonfeldt@pragmavision.nl