Agressie

Veel professionals krijgen vanuit hun beroep te maken met agressie, lastig, of intimiderend gedrag. Pragmavision ontwerpt samen met u een training, die praktische handvaten biedt voor de-escalerend handelen.

De deelnemers leren adequaat te reageren op de diverse soorten agressie:

  • Agressie uit frustratie
  • Instrumentele agressie (bewuste agressie, ingezet om iets te bereiken)
  • Ziekelijke agressie (onder invloed van drank, drugs of wanen)

In de training werken we met realistische situaties. Daarom ziet elke training er net weer anders uit. We werken in deze training met een gespecialiseerde rollenspelacteur.

Wij hebben eerder trainingen ontworpen en verzorgd voor o.a. buschauffeurs, ambulance-medewerkers, medewerkers van GGD-en, de brandweer en de gemeente.

Meer informatie? Siebke Kaat: 06 – 17 55 25 85

siebke.kaat@pragmavision.nl