Functioneren en beoordelen

Na de training bent u als leidinggevende beter in staat verwachtingen rond het functioneren van uw medewerkers concreet te benoemen, hen feedback te geven op het daadwerkelijk functioneren en afspraken te maken voor de komende periode.

De training besteedt aandacht aan:

  • De voorbereiding op het gesprek
  • Het geven en ontvangen van feedback
  • Het structureren van het gesprek
  • Omgaan met reacties van de gesprekspartner
  • Het maken van afspraken
  • De afronding van het gesprek

In deze training werken wij met professionele acteurs.

Meer informatie? Joop Schönfeldt 06 – 17 552 588,

joop.schonfeldt@pragmavision.nl

of: Rob Moerer 06 – 17 55 25 90,

rob.moerer@pragmavision.nl