Intuïtief beslissen

Na de training bent u zich meer bewust van uw besluitvormingsproces. U bent beter in staat besluiten te nemen, gebruikmakend van uw intuïtieve ingeving. De kwaliteit van uw besluitvorming gaat hierdoor omhoog.

In de training onderzoekt u uw besluitvormingsproces.

De training is gebaseerd op de volgende 3 thema’s:

  • Besluitvorming; op welke wijze neem ik besluiten?
  • Intuïtief handelen; hoe gebruik ik mijn intuïtie om tot betere besluitvorming te komen?
  • Zelfkennis; hoe goed ken ik mijzelf wanneer het gaat over het nemen van besluiten al dan niet op basis van mijn intuïtie?

Meer informatie? Joop Schönfeldt 06 17 552 588,

joop.schonfeldt@pragmavision.nl