Onderhandelen

U kunt uw onderhandelingsresultaat vergroten als u de fasen van het onderhandelingsproces bewuster doorloopt.
De Harvard methodiek van onderhandelen volgt het proces van voorbereiden, belangen onderzoeken, mogelijke opties bespreken en het sluiten van de package deal.

Tijdens de training doorloopt u precies die fasen en oefent u de vaardigheden die specifiek aan elke fase verbonden zijn. De training maakt u bewust van uw gedragspatroon tijdens de onderhandeling. U leert andere, wellicht effectievere reacties kennen en oefent daarmee.
Het werken in een simulatie en/of het inzetten van een professionele acteur behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie: Joop Schönfeldt 06 17 552 588

joop.schonfeldt@pragmavision.nl