Verzuimgesprekken

Hoe komt u in gesprek met uw zieke werknemer, zonder dat hij dit ervaart als controle? Durft u uw werknemer te wijzen op zijn inspanningsverplichting? Deze training leert u effectieve verzuimgesprekken te voeren. Er is aandacht voor het reïntegratiegesprek en het frequent-verzuimgesprek.

De training besteedt aandacht aan:

  • Noodzakelijke kennis van wetgeving (WVP)
  • Verzuim en gedrag (bijv. niet ziek, maar boos)
  • De ziekmelding
  • Onterechte ziekmelding?
  • Inzicht in belastbaarheid, bereidheid, bekwaamheid en beschikbaarheid
  • Gesprekstechnieken voor diverse gesprekken (contact tijdens verzuim, terugkeer, frequent verzuim)
  • Soorten verzuim: wit, grijs, zwart, kort, middellang en langdurig
  • Opstellen van een reïntegratieplan en samenwerking met HRM en de bedrijfsarts

Meer informatie? Rob Moerer 06 – 17 55 25 90,

rob.moerer@pragmavision.nl

Joop Schönfeldt 06 – 17 552 588,

joop.schonfeldt@pragmavision.nl