Siebke Kaat

Siebke Kaat is een bevlogen professional die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van anderen, en ondertussen zichzelf ook voortdurend blijft scholen en ontwikkelen.

Opleidingen

Zij startte met Sociale en Organisatie-psychologie. Hierin zat al de interesse voor mens en omgeving. Daarna volgden opleidingen in o.a. groepsdynamica (IVC Kortrijk), loopbaancoaching, Life Orientations, en organisatie-en familieopstellingen (Bert Hellinger Instituut). Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in traumaverwerking (IVP).

In 2017 volgde zij de Leergang Interventiekunde bij Shirine Moerkerken, waarbij met name gekeken wordt naar patroonherhaling, en de vraag hoe ‘de ádviseur’ deze vaste patronen kan herkennen en behulpzaam kan zijn bij het veranderen hiervan.

Visie

Siebke werkt vanuit de systemische benadering. Dit betekent dat zij zoekt  naar de logische ontstaansreden van problemen of symptomen. ‘Verstaan’ waarom deze symptomen optreden is de eerste stap naar een fundamentele verandering, waarbij de onderliggende oorzaak de oplossingsrichting aangeeft.

Wat doet Siebke?

  • (loopbaan)coaching. Zij heeft een coachingsruimte in Ede. Coachingsprofiel Siebke Kaat.pdf
  • begeleiding van managers en teams (samenwerking, ongewenste omgangsvormen, etc.)
  • training en advies op het terrein van Opvang en Nazorg na schokkende gebeurtenissen op het werk
  • projectleider van de cursus ‘Contact maken met (potentieel) suïcidale personen’
  • advies en bemiddeling bij pesten, discriminatie en seksuele intimidatie; artikel pesten 2009.pdf
  • verzorgen van diverse opleidingen betreffende Systemisch Interveniëren
  • intervisie-begeleiding

Siebke is gelieerd aan het Bert Hellinger Instituut

Samen met Anton de Kroon schreef Siebke het boek ‘Systemisch Adviseren’

De organisatie als levend systeem
Verschenen in maart 2013
190 bladzijden, €24,95
Het boek is hier te bestellen.

 

 

Artikel van Siebke Verandering vanuit het fundament (Tijdschrift voor begeleidingskunde).